Members

Graduate Students

 • Stephan Kuijpers
 • Yuji Umeda
 • Keishiro Kawabata
 • Keisuke Kouzai
 • Daisuke Kondo
 • Keiyu Mizokami
 • Ryuhei Okuno
 • Kohei Shinohara
 • Emiri Suzuki
 • Katsuyuki Hayashi
 • Yohei Hisada