Members

Faculty and Staff

 • Makiko Orita (Assistant)

Graduate Students

 • Takuya Naruse

 • Taiki Iwamura

 • Hayato Wakai

 • Tomonori Kinoshita

 • Hajime Kinoshita

 • Yuki Matsukuma

 • Kousuke Yamasaki

 • Tasuku Kumakura

 • Shosuke Tsuji

 • Tomohiko Tsunekazu